Slovenská federácia nepočujúcich športovcov bilboard
grafický dizajn bilboardu

klient: 4SPORTS media s.r.o. / Slovenská federácia nepočujúcich športovcov
dátum: november 2013, marec 2015

sfns-18-zimna-deaflympiada-2015-2

bilboard-sfns-dakujeme-2013

Hráme s čistým stolom - bilboard