Pijeme.sk webmarketing
grafické spracovanie reklamných formátov na facebook

client: Pijeme.sk
date: november 2012 – september 2013