Opka
firemná identita, logo a grafický dizajn propagačných materiálov

klient: PhDr. Beata Sládečková
dátum: jún – júl 2014

opka-logo-1

opka-logo-3

opka-logo-4

opka-businesscard1

opka-businesscard2

opka-flyer-1

opka-flyer-2

opka-logo-5